קבוצת כדורגל

קבוצת כדורגל בבית הספר לספורט טיפולי.
קבוצה ייחודית העושה שימוש ביתרונות
הכדורגל כמויומנות שער חברתית. קבוצה

[...]

קבוצת אומנויות לחימה

קבוצה ייחודית המאפשרת לימוד מיומנויות
היסוד של אומנויות לחימה בקבוצות קטנות.
קבוצה מתרכזת בלימודי מיומנויות הגנה

[...]

קבוצת אימון אתגרי לנוער

מיומנויות המאפשרות לילד להשתלב
בקבוצה, לשחק עם חברים, לבנות מערכת
יחסים מעניקה ובריאה עם סביבתו וקבוצת

[...]