קבוצת כדורגל

קבוצת כדורגל בבית הספר לספורט טיפולי.
קבוצה ייחודית העושה שימוש ביתרונות
הכדורגל כמויומנות שער חברתית. קבוצה

[...]

קבוצת אומנויות לחימה

קבוצה ייחודית המאפשרת לימוד מיומנויות
היסוד של אומנויות לחימה בקבוצות קטנות.
קבוצה מתרכזת בלימודי מיומנויות הגנה

[...]

קבוצת כדורסל

קבוצת כדורסל
בסביבה חברתית תומכת המאפשרת
לימוד מיומנויות הכדורסל ומיומנויות חברתיות

[...]